KRONOLOJİ

  1923 Yılı

 
  1881-1912
  1913-1914
  1915
  1916
  1917
  1918
  1919
  1920
  1921
  1922
  1923
  1924
  1925
  1926
  1927
  1928
  1929
  1930
  1931
  1932
  1933
  1934
  1935
  1936
  1937
  1938
 • 14 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de öldü. Karşıyaka'ya gömüldü.
 • 14 - 20 Şubat 1923 Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı.
 • 16 - 17 Ocak Mustafa Kemal, İzmit'de gazetecilere konuştu.
 • 27 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in İzmir'e gidişi.
 • 29 Ocak 1923 Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanım'la evlendi. (5 Ağustos 1925'te ayrılmıştır.)
 • 30 Ocak 1923 Lausanne'de, "Sivil Mevkufinin İadesiyle Harb Esirlerinin Mübadelesine Dair Türk-Yunan İtilafnamesi" imzalandı.
 • 4 Şubat 1923 Lozan Konferansı, önemli noktalardaki uyuşmazlıklar sebebiyle kesildi. (ara verildi)
 • 7 Şubat 1923 Mustafa Kemal'in minberden halka hitap edişi.
 • 16 Şubat 1923 Lozan Heyeti, İstanbul'a döndü.
 • 17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.
 • 17 Şubat 1923 İzmir'de "Türkiye İktisat Kongresi" toplandı.
 • 19 Şubat 1923 Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile birlikte Ankara'ya gitti.
 • 24 Şubat 1923 İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi lağvedilerek, yerine Ankara'daki Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne bağlı ve İl Teşkilatları düzeyinde İstanbul Polis Müdürlüğü kuruldu.
 • 27 Şubat 1923 T.B.M.M.'nde Lozan Konferansı üzerinde gizli oturumda görüşmeler yapıldı. (6 Mart'da görüşmeler yapıldı. Ankara Hükümetinin karşı barış önerileri, İtilaf Devletleri temsilcilerine 8 Mart'ta verildi)
 • 28 Şubat 1923 Mustafa Kemal'e "İstanbul hemşehriliği" payesi verildi.
 • 1 Mart 1923 Ali Fuat Paşa yeniden, TBMM ikinci başkanı oldu.
 • 2 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde Latin Harflerinin kabulü için verilen önerge, Kongre başkanı Kazım Karabekir tarafından reddedildi.
 • 4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi sona erdi.
 • 15 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana'yı ziyaret etti.
 • 17 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana'dan Mersin ve Tarsus'a geçti.
 • 20 Mart 1923 Mustafa Kemal, Konya'da halka seslendi.
 • 21 Mart 1923 Gazi Mustafa Kemal , Konya'da Hilaliahmer (Kızılay) Kadınlar Şubesi'nde yaptığı konuşmada, kadın haklarına değindi.
 • 22 Mart 1923 Mustafa Kemal Konya'da, Mevlâna Türbesi'ni ziyaret etti.
 • 27 Mart 1923 Milletvekili Ali Şükrü Bey öldürüldü.
 • 31 Mart 1923 İtilaf Devletleri, Lozan'a yeniden delege istediler.
 • 31 Mart 1923 "Mahkum Askeri ve Sivil Üzera Hakkında Aff-ı Umumi ilanına Dair Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 1 Nisan 1923 Topal Osman, Ankara'nın Seyranbağları'ndaki evinde yaralı olarak ele geçirildi.
 • 1 Nisan 1923 T.B.M.M., seçimin yenilenmesi için karar aldı.
 • 8 Nisan 1923 Gazi Mustafa Kemal "Dokuz Umde" 'yi yayınladı. (Seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkeler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti adına yayınladı.)
 • 9 Nisan 1923 Doğu Anadolu demiryolunun yapımı karşılığında bazı imtiyazların verildiği "Chester Projesi" T.B.M.M. tarafından onaylandı.( Ancak bu proje uygulamadan kaldırıldı.)
 • 16 Nisan 1923 Birinci T.B.M.M. çalışmaları sona erdi.
 • 21 Nisan 1923 İsmet Paşa başkanlığındaki heyet Lozan'a vardı.
 • 23 Nisan 1923 Lozan Konferansı'nın ikinci evresi başladı.
 • 30 Mayıs 1923 Antakya - İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • 26 Haziran 1923 General Harington, Abdülmecid Efendi'yi ziyaret etti.
 • 28 Haziran 1923 Gazi Mustafa Kemal, kendine "Müderrislik Şahadetnamesi" gönderen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne teşekkür telgrafı yolladı.
 • 10 Temmuz 1923 Fener Kilisesi Patriği Meletios, Yunanistan'a kaçtı.
 • 12 Temmuz 1923 Polonya ile ticaret antlaşması imzalandı.
 • 19 Temmuz 1923 Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü'ye Lozan Konferansı konusunda telgraf gönderdi.
 • 23 Temmuz 1923 Türkiye-Polonya dostluk antlaşması imzalandı.
 • 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması, imzalandı.
 • 29 Temmuz 1923 Batı Cephesi karargâhı Ankara'ya taşındı.
 • 4 Ağustos 1923 Rauf Bey başbakanlıktan ayrıldı.
 • 5 Ağustos 1923 Genelkurmay Başkanlığı, barış, konuş ve kuruluş planını uygulamaya başladı.
 • 6 Ağustos 1923 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Mausanne'de suçluların geri verilmesi ve başka konularda sözleşmeler imzalandı. (Görüşmeler 29 Haziran'da başlamıştı.)
 • 10 Ağustos 1923 İsmet Paşa Lozan'dan döndü.
 • 11 Ağustos 1923 T.B.M.M.'nin ikinci dönemi başladı.
 • 13 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Partisi'ni kurdu.
 • 13 Ağustos 1923 Mustafa Kemal ikinci kez T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.
 • 14 Ağustos 1923 Fethi Bey yeni bir Hükümet kurdu.
 • 18 Ağustos 1923 İzmir'den de seçilmiş olan Gazi Mustafa Kemal, Ankara milletvekilliğini kabul etti.
 • 23 Ağustos 1923 Lozan Antlaşması'nı T.B.M.M. onayladı.
 • 1 Eylül 1923 Batı Cephesi karargâhı kaldırıldı.
 • 9 Eylül 1923 Halk Fırkası kuruldu.
 • 15 Eylül 1923 Karaağaç Yunanlılardan alındı.
 • 20 Eylül 1923 İstanbul'da , kapütilasyonların öngördüğü yabancı devletlere ait postaneler kapatıldı.
 • 21 Eylül 1923 Bozcaada Yunanlılardan alındı.
 • 22 Eylül 1923 İmroz Yunanlılardan alındı.
 • 25 Eylül 1923 Milli sınırlar dışında kalmış ve Milli Mücadele'ye katılmamış olanlara yapılacak işlemleri belirten 347 sayılı kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 27 Eylül 1923 Harb Okulu, İstanbul'da Harbiye'deki binasına taşındı.
 • 2 Ekim 1923 İtilaf Devletlerinin son birlikleri İstanbul'dan ayrıldı.
 • 4 Ekim 1923 Anadolu Müstakil Türk Ortodoksları lideri Papa Eftim, Milli Hükümeti destekleyen beyannamesini yayınladı.
 • 4 Ekim 1923 İstanbul'da sansür kaldırıldı.
 • 6 Ekim 1923 Şükrü Naili (Gökberk) Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi.
 • 6 Ekim 1923 İngilizler Çanakkale'den ayrıldı.
 • 13 Ekim 1923 Ankara'yı "Hükümet Merkezi" yapan kanun kabul edildi.
 • 13 Ekim 1923 T.B.M.M.'nde "Mübadele İmar ve İskan Vekaleti İhdasına Dair Kanun" kabul edildi.
 • 24 Ekim 1923 T.B.M.M.'nde (362 sayılı) "12 Rebiülevvel Gecesiyle Gününün Milli Bayram Addine Dair Kanun" kabul edildi. (27.5.1935 günlü, 2739 sayılı, ulusal bayramlarla ilgili kanun'la kaldırılmıştır.)
 • 27 Ekim 1923 Fethi (Okyar) Bey Hükümeti istifa etti.
 • 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa gizli oyla oybirliği ile Cumhurbaşkanı seçildi.
 • 30 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlk Hükümetini, Başvekil sanı ile İsmet (İnönü) kurdu.
 • 31 Ekim 1923 Seferberliğin 1 Kasım 1923 tarihinde kaldırılmasına ilişkin Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi. (Seferberlik 3 Ağustos 1914'de ilan edilmişti).
 • 1 Kasım 1923 Fethi (Okyar) Bey T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.
 • 14 Kasım 1923 Temyiz'in (Yargıtay) Ankara'ya taşınmasını öngören kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 • 19 Kasım 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası başkanlığına vekalet etmesini bir yazı ile İsmet (İnönü)'den istedi.
 • 20 Kasım 1923 Halk Fırkası "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütlerini kendi içinde topladı.
 • 24 Kasım 1923 Hindistan'daki İsmaillerin başkanı Ağa Han ve Emir Ali, İsmet (İnönü) Paşa'ya Hilafet konusunda yazılar yazdılar.
 • 10 Aralık 1923 Türkiye-Arnavutluk arasında dostluk antlaşması imzalandı. (Ankara)
 • 15 Aralık 1923 Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması imzalandı. (İstanbul)
 • 26 Aralık 1923 "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
 •  
   

   
  Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
   
  Yukarı Ana Sayfa