KRONOLOJİ

  1926 Yılı

 
  1881-1912
  1913-1914
  1915
  1916
  1917
  1918
  1919
  1920
  1921
  1922
  1923
  1924
  1925
  1926
  1927
  1928
  1929
  1930
  1931
  1932
  1933
  1934
  1935
  1936
  1937
  1938
 • 30 Ocak 1926 Türkiye - Şili dostluk antlaşması imzalandı.
 • 11 Şubat 1926 İstanbul'da Mahmut (Soydan) "Milliyet" gazetesini çıkarmaya başladı. (Bugünkü "Milliyet" değildir. 1935'te "Tan" adı ile yayınını sürdürmüştür. Bugünkü "Milliyet" 3 Mayıs 1950'de çıktı.)
 • 17 Şubat 1926 Medeni Kanunu'nun Kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması)
 • 1 Mart 1926 Yeni "Türk Ceza Kanunu" kabul edildi.
 • 3 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Hakimler Kanunu" kabul edildi.
 • 14 Mart 1926 Gazi Mustafa Kemal'in anıları, Ankara'da "Hakimiyeti Milliye" İstanbul'da "Milliyet" gazetesinde yayımlanmaya başlandı.
 • 17 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" kabul edildi.
 • 22 Mart 1926 "Memurin Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.
 • 24 Mart 1926 Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun T.B.M.M.'de kabul edildi.
 • 1 Nisan 1926 T.B.M.M.'de "Zafer Bayramı Kanunu" ile 30 Ağustos günü bayram olarak kabul edildi.
 • 10 Nisan 1926 "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun" T.B.M.M.'de kabul edildi.
 • 22 Nisan 1926 "Borçlar Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.
 • 23 Nisan 1926 Samsun - Kavak Demiryolu işletmeye açıldı.
 • 7 Mayıs 1926 Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı.
 • 13 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "Sıtma Mücadelesi Kanunu" kabul edildi.
 • 22 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "Emlak ve Eytam Bankası Kanunu" kabul edildi.
 • 26 Mayıs 1926 "Mücadele-i Milliye'ye İştirak Etmeyen Memurin Hakkında Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
 • 28 Mayıs 1926 Ödemiş'te, İlk Kurşun Anıtı açıldı.
 • 31 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "İskan Kanunu" kabul edildi.
 • 2 Haziran 1926 T.B.M.M'de Genel Nüfus Sayımı konulu kanun kabul edildi.
 • 5 Haziran 1926 İngiltere ve I