< Atatürk Kronolojisi - FORSNET


  KRONOLOJİ

  1935 Yılı

 
  1881-1912
  1913-1914
  1915
  1916
  1917
  1918
  1919
  1920
  1921
  1922
  1923
  1924
  1925
  1926
  1927
  1928
  1929
  1930
  1931
  1932
  1933
  1934
  1935
  1936
  1937
  1938
 • 1 Ocak 1935 İstanbul Ruhtım Şirketi Devletçe satın alındı.
 • 2 Şubat 1935 Ayasofya Müzesi halka açıldı.
 • 18 Şubat 1935 "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname" yayınlandı.
 • 1 Mart 1935 Atatürk dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.
 • 1 Mart 1935 İlk kadın milletvekillerinin katıldığı beşinci dönem T.B.M.M çalışmalarına başladı.
 • 1 Mart 1935 Kayseri'de Atatürk Heykeli açıldı.
 • 9 Nisan 1935 2/2295 sayılı kararname ile ordudaki rütbe adlarının yeni karşılıkları (bugünkü adları) saptandı.
 • 18 Nisan 1935 İstanbul'da Milletlerarası Kadınlar Kongresi toplandı.
 • 27 Mayıs 1935 T.B.M.M'de "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kabul edildi.
 • 2 Haziran 1935 Eski Milli Eğitim Bakanlarından, büyükelçi Vasıf Çınar öldü.
 • 14 Haziran 1935 "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
 • 14 Haziran 1935 T.B.M.M'de "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun" kabul edildi.
 • 14 Haziran 1935 T.B.M.M'de "Etibank Kanunu" kabul edildi.
 • 14 Haziran 1935 T.B.M.M'de "Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.
 • 5 Ağustos 1935 Fevzi Paşa - Ergani Demiryolu işletmeye açıldı.
 • 16 Eylül 1935 Kayseri bez fabrikası açıldı.
 • 13 Ekim 1935 Türkiye Mason Locaları, İçişleri Bakanlığınca kapatıldı.
 • 21 Ekim 1935 Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Atatürk'e hazırladığı suikast üzerine İstanbul Üniversitesinde gençlik, protesto mitingi yaptı.
 • 23 Kasım 1935 Çalışmalarına son veren İstanbul Haliç Şirketinin işletmesi Belediyeye geçti.
 • 29 Kasım 1935 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.
 •  
   

   
  Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
   
  Yukarı Ana Sayfa